Botanic Garden

11 Fedkovych St.,
Chernivtsi, 58022 Ukraine
‎+38 03722 36342
botsad@chnu.edu.ua